Συνδέστε τον ιστότοπό σας και προσελκύστε περισσότερους επισκέπτες

Με τη σύνδεση του ιστότοπού σας με myTaste, όχι μόνο θα έχετε περισσότερους επισκέπτες στον ιστότοπό σας, αλλά θα μπορείτε επίσης να λαμβάνετε στατιστικά στοιχεία για να αναλύετε και να μετράτε την απόδοση των συνταγών σας με το εργαλείο Ανάλυσης δεδομένων για εκδότες περιεχομένου.

statistic

Η διεύθυνση του ιστότοπού σας

Για να συνδέσετε τον ιστότοπό σας και να δημιουργήσετε το widget σας, πρέπει να προσθέσετε τη διεύθυνση του ιστότοπού σας.

Λάβετε το widget σας

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον κώδικα του widget στον ιστότοπό σας για να μπορέσει το σύστημά μας να εντοπίσει και να επαληθεύσει τον ιστότοπό σας. Ακολουθήστε τον οδηγό στα δεξιά ή επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξής μας. Αν χρειάζεστε βοήθεια για την προσθήκη του widget σας.

widget
widget

Αφού προσθέσετε το widget στον ιστότοπό σας, πρέπει να τον επαληθεύσετε ώστε να συνδέσετε πλήρως τον ιστότοπό σας με το myTaste. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα ή αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξής μας.