Μοσχάρι με ρύζι συνταγές

Μοσχάρι στρογκανόφ με ρύζι μπασμάτι

Μοσχάρι στρογκανόφ με ρύζι μπασμάτι

μοσχάρισελεπτέςφέτες (νουάήφιλέτο). Μοσχαράκιστρογκανόφμερύζιμπασμάτι. Ανακατεύουμετηπάπρικαμετοαλεύρισεέναμπολ, ρίχνουμεμέσατοκρέαςκαιτοανακατεύουμενακαλυφθείαπόόλεςτιςπλευρές
Μοσχάρι κοκκινιστό με ρύζι

Μοσχάρι κοκκινιστό με ρύζι

Σουπαρουσιάζωπαρακάτωμιααπότιςπιοκλασικέςσυνταγέςμεμοσχάριτοοποίοτοκάνωκοκκινιστόμερύζικαιείναιμιασυνταγήπουτηνφτιάχνωστηνοικογένειαμουόλουςτουςμήνεςτουχρόνου
Μοσχάρι με κρέμα γάλακτος και μανιτάρια

Μοσχάρι με κρέμα γάλακτος και μανιτάρια

Τοσερβίρουμεμεπατάτεςτηγανιτές, ήρύζισπυρωτό, ήακόμηκαλύτερακαιμεταδύο. ΕκτέλεσηΠλένουμετοκρέας, τοσκουπίζουμεμεαπορροφητικόχαρτίκαιτοκόβουμεσεμικράκομμάτια
Μοσχάρι τας κεμπάπ με πιπεριές

Μοσχάρι τας κεμπάπ με πιπεριές

Τοσερβίρετεμεμακρύκοκορύζιπιλάφιμελαχανικάήμερύζιμπασμάτι (βλέπεσυνταγήεδώ). Έναμυρωδάτοφαγητόμευπέροχηγεύση
ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΑΙ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΑΙ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

Ριζότομεμανιτάριακαιμοσχάρι. ΠροσθέτουμετορύζιArborioκαισοτάρουμεανακατεύονταςσυνεχώς, φροντίζονταςναλαδωθείόλοτορύζι
Μοσχάρι με δαμάσκηνα

Μοσχάρι με δαμάσκηνα

Συνοδεύουμεμελευκόρύζιπιλάφιήμεπουρέπατάτας. Ζεσταίνουμεμιαμεγάληκατσαρόλαπουναμπαίνεικαιστοφούρνο (ήμιαγάστραπουνακάνεικαιγιατομάτιτηςκουζίνας) σεδυνατήφωτιά
Μοσχάρι με κόκκινο κρασί και λαχανικά

Μοσχάρι με κόκκινο κρασί και λαχανικά

Τώρατοκοκκινιστόμοσχαράκιέχειενταχθείστηκαθημερινότητατωννοικοκυριώνσερβιρισμένομεπολλέςπαραλλαγέςόπως, ρύζι, πουρέ, πατάτεςτηγανιτές, ζυμαρικάαρεσκείαςσας
Μοσχάρι με πιλάφι

Μοσχάρι με πιλάφι

τορύζι,ανακατεύουμεκαισκεπάζουμετηνκατσαρόλα. Ξεσκεπάζουμετηνκατσαρόλαρίχνουμετοτζίντζερκαιμαγειρεύουμελίγαλεπτάναδέσειησάλτσα
Μοσχάρι στιφάδο με κάστανα

Μοσχάρι στιφάδο με κάστανα

Σερβίρετεμερύζιπιλάφιήπατάτεςτηγανιτές. Σεμιαλεκάνηβάζουμεαπότοπροηγούμενοβράδυτακομμάτιατουκρέατοςκαιπροσθέτουμετοκρασί, ταφύλλαδάφνηςτομπαχάρι, τοκρεμμύδικομμένοσεφέτεςκαιτοσκεπάζουμεμεπλαστικήμεμβράνηστοψυγείογιαναμαριναριστεί
Μοσχάρι καπαμά με σταφίδες

Μοσχάρι καπαμά με σταφίδες

Μιαδιαφορετικήκαικαταπληκτική, παραδοσιακήκαιπεντανόστιμησυνταγήαπότονΒόλοσουπαρουσιάζωπαρακάτωγιαναφτιάξειςτομοσχάρικαπαμάμεσταφίδεςακριβώςόπωςτοαναφέρειηγιαγιάμουστοσυνταγολόγιοτης
Μοσχάρι με πράσινες ελιές

Μοσχάρι με πράσινες ελιές

ΣουπαρουσιάζωμιαπάραπολύνόστιμησπεσιαλιτέαπότηνΧαλκίδαγιαναμαγειρέψειςμοσχάριμεπράσινεςελιέςμετοντρόποπουτοαναφέρειηγιαγιάμουστοτετράδιοσυνταγώντης
ΜΟΣΧΑΡΙ ΒΡΑΣΤΟ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΥΠΑ ΜΕ ΞΙΝΟΧΟΝΤΡΟ.

ΜΟΣΧΑΡΙ ΒΡΑΣΤΟ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΥΠΑ ΜΕ ΞΙΝΟΧΟΝΤΡΟ.

Βάζουμετομοσχάριναβράσεικαιόταναρχίζειναβγάζειαφρότοξαφρίζουμεκαλάκαλά. Καιμιαπουαποφάσισεναμαςεπισκεφτείτοφθινόπωρο, αςβράσουμεμοσχαράκιμελαχανικάκαιστοζουμάκιτουτιπιοαπλό